- Hjelp med installasjon av ny PC/Mac/bredbånd

- Hjelp med oppgradering av PC

- Hjelp med installasjon av iOS-produkter, også samkjøring med PC/Mac

- Hjelp ved bytte av datamaskin (PC – PC, PC – Mac, Mac – Mac)

- Oppsett av e-post/hjemmeside (gjerne med eget domene)

 

Eksempel på sider jeg har laget:

www.tynsetzoo.no

www.i-trafikkskole.no

www.itrr.no

www.dyrholm.no