Av formell utdanning, er jeg tekniker i elektronikk (Teknisk fagskole). Jeg gikk ut fra Kristansand Tekniske Fagskole i 1998. Dette er en mellomting mellom fagbrev og ingeniør-utdanning.

Av formell erfaring, har jeg driftet og vedlikeholdt Novell-server med OS/2-klienter (lenge siden!), driftet og vedlikeholdt NT 4.0 server/klient, kundesupport på ADSL/telefoni, og kundesupport på iOS/OS X.